Сопствено производство

Универзална поцинкована мрежа

  • Дебелина на жица – 1.8 – 3мм
  • Висина 1м/1,25/1,5/1,8/2м висина 1м/м1,25м/1,5м/1,8м/2м

Универзална PVC мрежа

  • Дебелина на жица 1,8 – внатрешно поцинковано со 2,8мм надворешно PVC

Бодликава жица

  • Жица 2,0 со 2,2мм /дебелина на жица 20, -2,2мм
  • Тип IOWA

Рабиц поцинкован и црн

  • Жица 0,65мм 
  • Фи 16mm Отвори / висина 1м

Биговано плетиво црно и поцинковано

  • 3-4мм жица
  • Отвори 30×30/50×30/50×50

Освен малопродажба на цефки, профили и лимови, нашата компанија стартуваше и со сопствено производство на поцинковани, црни, PVC мрежи, бодликава жица и биговано плетиво. Денес продолжува со познат квалитет во Македонија и во соседните земји во разни димензии.

Scroll Up