Носачи на Конструкции

Носачи за конструкции

Профили INP (NPI) / UNP (NPU); Челичните профили се користат при изградба на индустриски структури и челични конструкции. Денес, употребата на челични профили, исто така, стана широко распространета со развојот на градежната индустрија, со ширењето на повеќекатните конструкции и ширењето на индустриските објекти. Покрај тоа, се користи во производството на градежни машини, земјоделски машини, машини за обработка на метали и лимови и линии за пренос на електрична енергија. Профилите INP (NPI) и UNP (NPU) исто така се користат во проекти како што се вијадукти, монтажни конструкции, лесни челични конструкции, мостови и порти (подвозници и надградби). Нивното производство е меѓу 80-400 мм дебелина на ѕид и долги се 6 метри.

IPE
80-1000 mm
IPN
80-600 mm
UPN
30-600 mm
HEB
80-1000 mm

Квалитет S235/S275/S355, EU I GOST стадард

Scroll Up