Лимови

Топло валан лим / котур

Топло валаниот лим се добива со тркалање на висока температура (1700 F и погоре) над температурата на рекристализација на челикот. Кога челикот е над температурата на рекристализација, тој може да се направи во различна форма и големина. Топло валаниот лим (челик) е генерално поевтин од ладно валаниот челик, бидејќи не постои двоумење и догревање за време на производството. Кога се лади, челикот се намалува до одреден степен и со тоа помалку се контролира големината и формата на готовиот производ од ладно валаниот производ.

Димензија од 1.5мм до 80мм

Ладно валан лим / котур

Ладно валани (DKP) лимови / намоти (челик); Тоа се главно топло валани листови, доработени. Челикот се преработува во објекти со ладно валање или топло валање по ладењето на собна температура. Со процесот на ладно валање, се добиваат лимови со различен квалитет и големини

Димензија од 0.3мм до 3мм

Галванизиран лим / котур

Поцинкуван лим и намот.И двете површини се покриени со цинк и се дефинирани како лимови од челик. Процесот на галванизирање на лимот е направен со континуиран галванизиран метод и е произведен да биде мазен и отпорен на корозија

Димензија од 0,3мм до 2мм

Трапезоиден и брановиден лим

Трапезоиден и брановиден лим. Се произведува од галванизиран и обоен лим. Овие лимови се користат главно во градежната индустрија

Димензија од 1.6мм до 9мм

Пластифициран / PVC

Димензија од 0.4мм до 3мм

Квалитети S235/S275/S355/P265GH/P235GH

Вршиме услуга сечење до 3мм на барана должина

Scroll Up