Контакт

контакт

Горан Тодоровски

Генерален Директор

goran.todorovski@metalnet.mk

Локалитет – Куманово, дирекција

Сашо Тодоровски

Комерција

saso.todorovski@metalnet.mk

Локалитет – Куманово, дирекција

Бобан Михајловски

Комерција

boban.mihajlovski@metalnet.mk

Локалитет – Куманово, дирекција

Анита Тодоровска

Комерција

anita.todorovska@metalnet.mk

Локалитет – Куманово, дирекција

Ана Тодоровска

Комерција

ana.todorovska@metalnet.mk

Локалитет – Куманово, дирекција

Виктор Димковски

Комерција

viktor.dimkovski@metalnet.mk

Локалитет – Куманово, дирекција

Александар Кумов

Комерција

aleksandar.kumov@metalnet.mk

Локалитет – Скопје, комерција

Драган Денковски

Комерција

dragan.denkovski@metalnet.mk

Локалитет – Скопје, комерција

Ненад Јосимовски

Магацин

Локалитет – Скопје, магацин

Scroll Up