Флах винкла

Флах, винкла, полно квадратно и округло

Рамни / Аголни / коцкасти и тркалезни шипки Се произведуваат со метод на топло и ладно валање. Овие продукти започнаа со производство со развој на технологијата во последните години. Во автомобилската индустрија, машинско преработувачката индустрија, градежништво итн…

Рамнокраки винкли
10x3мм - 200x20мм
Разнокраки винкли
50x30мм - 200x100мм
Квадратно железо
6x6мм - 50x50мм
Округло железо
6-80мм
Ковани железо за ограда
Ковани елементи за ограда - Флахови и квадратно

Квалитет S235/S275/S355

Scroll Up