Фитингарија

Брусна плоча
Метал / не метал / брусење
Шарки за врата
Клизачи за врата
Системи за капии со шини
Електрода
Жица за CO2 и за INOX од сопствен увоз
Колена хамбуршки
1/"-3"
Боја за метали
Поцинкована громобранска трака
20X3-40X4
Истегнат метал во табли
Трака за пакување
0,5-0,8мм
Scroll Up